RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development

cod proiect 2020/554215

Programul Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 20142021, “Program pentru energie în România”, Apel de proiecte Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE)

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”

Autoritatea contractantă: Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara

Link: https://www.usab-tm.ro/

 

Buget total: 1 122 514 Euro, din care 954 000 Euro, reprezentând 85% din cheltuieli totale eligibile sunt oferiți cu titlu de grant.

Suma de 168 514 Euro reprezintă 15% din total cheltuieli eligibile previzionate în bugetul USAMVB Timișoara

Perioada de derulare a proiectului: decembrie 2020 – august 2023

Contextul și obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui sistem de cogenerare energie electrică și termică din surse regenerabile. În campusul universitar va fi instalată o instalație de biogaz de 80-100 kWe plus un sistem fotovoltaic de 150 kWp. Universitatea dezvoltă acest proiect demonstrativ pentru comunitatea locală, fermieri, dar mai ales pentru educare-formare profesională, ca experiență practică în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și bioeconomie circulară. Odată cu implementarea proiectului, amprenta de carbon a campusului va fi redusă prin valorificarea resurselor regenerabile locale disponibile și prin transformarea acestor resurse în energie electrică și termică și utilizarea energiei pentru autoconsum în campusul universitar. Capacitatea totală de producția a energiei electrice a sistemului este previzionată la cca 825 MWh/an, care poate acoperi cca 40% din consumul total de electricitate de cca 1848 MWh/an a campusului USAMVBT.

Producția de energie verde va înlocui energia pe bază de combustibili fosili și va atenua emisiile de metan. Economiile totale de emisii de CO2 echivalente sunt de 2400 de tone pe an.

Deoarece proiectul poate fi replicat în scenarii similare, de exemplu pentru a dezvolta un model de ferme auto-sustenabile, proiectul va fi un model pilot de afaceri ecologice pentru un mediu mai curat în România.

Etape de proiect
Secvența de evenimente care construiește întregul proiect este sintetizată în următoarele etape, constând într-un punct de progres semnificativ care apare de-a lungul cronologiei proiectului. Prin atingerea următoarelor etape, proiectul nostru este considerat finalizat.
1. Selectarea și achiziționarea de consultant tehnic care să sprijine promotorul de proiect în activitățile de planificare, monitorizare, verificare și raportare;
2. Selecția și achiziționarea de servicii de preinginerie pentru: studiu de fezabilitate, proiectare tehnică a proiectului;
3. Livrarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic către Innovation Norway și solicitarea plății în avans pentru implementarea integrală a proiectului;
4. Inițierea activităților de diseminare și proiectarea de instrumente web pentru diseminare;
5. Obtinerea tuturor avizelor, avizelor, certificatelor necesare realizarii sistemului energetic;
6. Selecția și achiziția contractorilor principali pentru gestionarea soluțiilor tehnice pentru sistemul energetic, coordonarea șantierului, lucrări civile;
7. Achiziție de instalație de biogaz și centrală fotovoltaică;
8. Integrarea sistemului energetic în campusul universitar și ferma didactică

Simulare a instalării panourilor fotovoltaice pe acoperișul cantinei

Diagrama procesului de digestie anaerobă a biomasei cu producere de biogaz

Stație de biogaz pentru managementul dejecțiilor în ferme de dimensiuni mici

Visitors

000511
Users Today : 0
ro_RORomână