REZUMATUL PROIECTULUI

Scopul principal al acestui proiect este de a evidenția, pe parcursul întregului lanț de valori folosind ca materie primă sorg românesc, biotehnologii durabile aplicate pentru convertirea biomasei în biocombustibili și alte biomolecule. Fezabilitatea ecologică și economică este asigurată de utilizarea combinată a produselor secundare (bagasă, reziduuri de distilare) pentru producerea de biogaz și etanol celulozic, precum și de obținere a îngrășământului organic (digestat), care se reîntoarce ca îngrășământ mare valoare pe terenurile agricole. Sorgul zaharat produs în România reprezintă materia primă principală într-un proces integrat care poate servi drept model pentru conceptul de biorafinărie sustenabilă. Cercetările din acest proiect vor oferi rezultate științifice cu privire la potențialul de producție de energie regenerabilă din biomasă agricolă și vor găsi modalități de a dezvolta procese durabile de conversie a biomasei în biorafinării. Mai multe varietăți de sorg zaharat vor fi testate. Abordarea cea mai originală în acest proiect se închiderea circuitului în procesul de prelucrare a biomasei agricole și reintroducerea materiei organice în sol sub formă de digestat. Rezultatele experimentale va furniza date esențiale, care vor permite dezvoltarea unui model de bioproces agro-industrial sustenabil, parte din conceptul general de dezvoltare durabilă. Rezultatele obținute pot fi transferate în agro-industrie ca: utilizarea superioară și originală a bioresurselor indigene, eficiența proceselor de producție a biocombustibililor, dezvoltarea unui bioproces care poate servi ca model agro-industrial durabil.