Obiective


Obiectivele proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este studierea şi dezvoltarea unui model de biotehnologie verde sau de eco – biotehnologie în concordanţă cu standardele actuale de siguranţă alimentară, siguranţă energetică, reducerea poluării, agricultură durabilă şi dezvoltare durabilă, fapt care va asigura realizarea unei cercetări inovatoare şi multidisciplinare în conformitate cu provocările contemporane.

Obiectivul specific al proiectului constă în studierea, dezvoltarea şi implementarea biotehnologiilor originale şi integrate cu scopul de a evidenţia valoarea pe care o are utilizarea ca şi materie primă a sorgului zaharat românesc concomitent cu aplicarea unor biotehnologii sustenabile în scopul convertirii biomasei în biocombustibili şi alți biocompuși.