Echipa de cercetare:

Nr. crt.

Nume si prenume

Calitatea

1

Kovacs Kornel Lajos

Director de Proiect

2

Vintila Teodor Vasile

Asistent Manager Proiect

3

Sumalan Radu Liviu

Cercetator Senior

4

Gergen Iosif Ion

Cercetator Senior

5

Pop Georgeta

Cercetator Senior

6

Popa Mirela

Cercetator Postdoctoral

7

Gaspar Sorin Petru

Cercetator Postdoctoral

8

Popa Nicolae Florin

Cercetator Postdoctoral

9

Vintila Daniela

Cercetator Postdoctoral

10

Julean Călin-Alexandru

Cercetator Postdoctoral

11

Bigyilan Laura

Student Doctorand

12

Trulea Adrian

Student Doctorand

13

Pârva Victoria

Tehnician