Date de contact:
Dr. Ing. Vintilă Teodor
USAMVB, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Disciplina Microbiologie Aplicata
Calea Aradului nr. 119
Timişoara 300645
Tel. +40 256 277086
Cel. +40 722 924798
Fax. +40 256 200296
e-mail: tvintila@animalsci-tm.ro