Activități în proiect


  1. Evaluarea productivității sorgului zaharat în regiunea de Vest a României. Scopul acestei activităţi este evaluarea randamentului de producere a biomasei şi zaharurilor în cazul sorgului zaharat, a tehnologiilor de cultivare şi de conservare a biomasei.
  2. Optimizarea procedurală a separării şi condiţionării materiilor prime destinate biorafinării. În cadrul acestui pachet de activităţi se vor aborda metode de presare a biomasei însilozate, prelucrarea sucului, pretratarea şi hidroliza enzimatică a bagasei. Scopul acestui pachet de lucru este optimizarea procesului de separare solid/lichid, de prelucrare a siropului de sorg şi de pretratare a bagasei în vederea creşterii randamentelor de producţie.
  3. Producerea de biocombustibili şi alte produse biochimice. Materiile prime preprocesate sunt în continuare prelucrate pentru a se obţine : etanol şi acid lactic din sucul dulce, etanol din reziduuri celulozice hidrolizate, biogaz din planta întreagă, din bagase și alte reziduuri. Cercetările vor fi efectuate iniţial la nivel de laborator, iar procesul de producere a biogazului va fi ridicat la scară pilot în instalaţia de biogaz aparţinând instituţiei contractante.
  4. Optimizarea întregului process. Se vor compara cantitățile de etanol şi biogaz produse folosind sorg zaharat şi bagasă, se va evalua eficienţa diverselor tehnologii aplicate. Se vor analiza date referitoare la fluxul de materiale și de energie și de asemenea parametrii de proces în scopul optimizării procedurale a producției de biocombustibili.
  5. Diseminarea rezultatelor. Rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect vor fi publicate în jurnale recenzate şi prezentate în cadrul unor conferinţe ştiinţifice.