Contract de cercetare:
Proiect PN-II-ID-PCE-2007-1, Cod CNCSIS ID_1236
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Disciplina Microbiologie Aplicată
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA


Titlul proiectului
CONVERSIA BIOMASEI LIGNOCELULOZICE LA ETANOL PRIN HIDROLIZĂ ŞI FERMENTARE SIMULTANĂ


Director proiect: dr. ing. Vintilă Teodor

Membrii:
Dr. Ing. Dragomirescu Monica
Dr. Ing. Hădărugă Nicoleta
Ing. Vintilă Daniela
Ing. Toth Sebastian