Obiective si activităti


Anul 2007

Obiective

Activitati asociate

1

Documentarea exhaustiva la zi si identificarea celor mai noi date din literatura de specialitate referitor la tema propusa. Elaborarea metodologiei de lucru prin brain-storming al intregului presonal implicat in proiect

Documentare in baze de date internationale, accesarea acestora folosind fonduri din proiect

Impartirea responsabilitatilor intregului personal implicat in priect

Elaborarea in detaliu a planului de activitati

2

Intocmirea planului de achizitii si initierea procedurilor de achizitii pentru materialele necesare in derularea proiectului

Intocmirea planului de achizitii

Initierea procedurilor de achizitii pentru materialele necesare in derularea proiectului

  • Obiectivele si activitatile au fost realizate 100%

Anul 2008

Obiective

Activitati asociate

1

Testarea capacitatii de biosinteza a etanolului cu tulpini de drojdii si bacterii in conditiile specifice din etapa de hidroliza si fermentare simultana

Achizitia de noi tulpini microbiene fermentative

Fermentarea biomasei pretratate cu tulpini de Saccharomyces

Fermentarea biomasei pretratate cu tulpini de Zymomonas si Clostridium

Determinarea etanolului din mediul de fermentatie prin gas-cromatografie

Deplasare in strainatate a cercetatorilor in formare si a celor cu experienta pentru informare documentare

2

Biosinteza enzimelor celulozolitice cu tulpini de Trichoderma si Aspergillus in sistem submers

Cultivarea tulpinilor de Trichoderma si Aspergillus la flacoane agitate

Izolarea si purificarea celulazelor din mediul de biosinteza

Determinarea activităţii enzimatice a celulazelor

3

Biosinteza enzimelor celulozolitice cu tulpini de Trichoderma si Aspergillus in culturi de suprafata (SSF-solid state fermentation)

Cultivarea tulpinilor de Trichoderma si Aspergillus in substrat solid, in coloane si in strat subtire

Extragerea prin spalara, izolarea si purificarea celulazelor din culturile in substrat solid

Determinarea activităţii enzimatice a celulazelor

  • Obiectivele si activitatile au fost realizate 100%

Anul 2009

Obiective

Activitati asociate

1

Pretratarea biomasei lignocelulozice prin hidroliza acida şi vapori sub presiune

Tratarea biomasei lemnoase cu acid sulfuric diluat si autoclavare

Determinarea glucidelor solubile şi a celulozei brute

Deplasare in strainatate a cercetatorilor in formare si a celor cu experienta pentru informare documentare

2

Pretratarea biomasei lignocelulozice prin hidroliza alcalină şi vapori sub presiune

Tratarea biomasei agricole (paie, coceni) cu hidroxid de sodiu si autoclavare

Determinarea glucidelor solubile şi a celulozei brute

3

Determinarea comparativa a activitatii enzimatice a celulazelor produse in laborator si a celor de import

Concentrarea enzimelor celulozolitice obtinute in laborator prin evaporare la rotavapor

Determinarea activitatii celulozolitice prin metoda Peterson & Porath

Determinarea activitatii celulozolitice prin metoda IFPU

  • Obiectivele si activitatile au fost realizate 100%

Anul 2010

Obiective

Activitati asociate

1

Zaharificarea şi fermentarea simulatană a biomasei lignocelulozice

Folosirea celulazelor obtinute si a tulpinilor selectionate anterior in procesul de zaharificare si fermentare simultana a biomasei pretratate

Deplasare in strainatate a cercetatorilor in formare si a celor cu experienta pentru informare documentare

2

Integrarea etapelor de conversie a biomasei in etanol in scopul obtinerii unui randament ridicat de conversie

Aplicarea integrata a procedeului de conversie a biomasei la etanol

Calculul randamentului total de conversie a biomasei la etanol

Studiul eficientizarii procesului

3

Diseminarea rezultatelor obtinute in proiect si elaborarea unei teme de cercetare pentru participare in programe de cercetare internationale

Publicarea rezulatelor in reviste categoria A cotate ISI: Cellulose Chemistry and Technology, Revue Roumaine de Chimie

Prezentarea rezultatelor in simpozioane nationale si internationale

Realizarea unui parteneriat cu Centrul de Biotehnologii Agricole din Godolo si Universitatea din Kentucky in domeniul biocombustibililor

  • Obiectivele si activitatile au fost realizate 100%