RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development
Cod Proiect: 2020/554215

Contact Manager Proiect

Sorgul zaharat: materie primă versatilă pentru biocombustibili și biorafinărie
Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0311

Producerea biohidrogenului cu epurarea simultana a apelor uzate, utilizand un consortiu bacterian mixt anaerob imbogatit selectiv
(BIOSIM) PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1129
Conversia biomasei lignocelulozice la etanol prin hidroliză şi fermentare simultană
Proiect PN-II-ID-PCE-2007-1, Cod CNCSIS ID_1236
Integrarea fermentaţiei anaerobe şi captarea metanului în managementul dejecţiilor în ferme pentru reducerea poluării şi obţinerea unui îngrăşământ valoros
grant nr. 141558/22.04.08
CDI transfrontalieră în domeniul producerii biogazului, sursă de energie regenerabilă pentru Ungaria și România - Acronim RESGAS2011